Patellaluxation


 
Vad är patellaluxation?
Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt).

Symtom
Det vanligaste tecknet på att en hund har PL är att den får stundvis (eller permanent) hälta och ibland även smärta. Ägaren märker detta oftast då hunden lyfter upp tassen från marken då den rör sig längs med underlaget, för att sedan fortsätta röra sig om vanligt igen. Vid mer allvarlig PL så ser ägaren ibland hunden sträcka benet bakåt då knäet har låst sig utanför knäskålen. Detta för att manipulera tillbaka knäet i rätt position i knäskålen.

Palpatorisk undersökning av knäleder
Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0-3 baserat på med vilken lätthet luxering sker:

  • Grad 0 = Normal
  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2= Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad. För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:

  • hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället
  • undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • undersökningen utförs på SKKs patellaintyg

Ärftlighet
Det troligaste är att det är kvantitativ nedärvning, även kallad polygen nedärvning. Det betyder att egenskaper påverkas av många gener och miljöfaktorer i samverkan (har en komplex arvsgång). Det finns undersökningar som tyder på att ca 10-25 % av patellaluxation beror på arv och ca 75-90 % beror på olika miljöfaktorer, men då det inte finns någon större forskning så är det ingen som säkert vet exakt vad det beror på. Hunden kan även få patellaluxation genom skada eller olycka.

Vad rekommenderar Papillon-Ringen?
Rasklubben rekommenderar att alla avelsdjur bör vara patellaundersökta och för att få valphänvisning och för hanhundar på hanhundsregistret är det ett krav att avelsdjuren är patellaundersökta.

 
Artikel angående patellaluxation: patellaluxation.pdf
 

 
Källor: skk.se och https://stud.epsilon.slu.se/7503/7/zanders_s_141202.pdf