BPH


 
Under 2024 har alla som är medlemmar i Papillon-Ringen och gör BPH med sin papillon rätt att få ett bidrag på 250:- från Papillon-Ringen och 200:- från SDHK. Har du gjort eller planerar att göra BPH under 2024 kontakta Åsa From för mer information om dom båda bidragen.

OBS! Tänk på att det är hundens ägare som måste vara medlem i Papillon-Ringen innan hunden gör BPH för att man ska ha rätt till bidraget.

 

 
BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) är anpassat för att användas till hundar oavsett ras. Man testar på de situationer en sällskapshund möter och hur den reagerar. Skott är frivilligt. Momenten kan du se här: http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/momenten-i-bph/ Även BPH är officiellt och läggs in på hunddata. Arrangörer är olika brukshundsklubbar, lokala kennelklubbar och privata aktörer. Det gör att priset på BPH kan variera beroende på om det är momspliktigt eller inte för arrangören. Liksom på MH så är de önskvärda reaktionerna lite olika beroende på vilken ras det är. Likaså här måste hunden vara 1 år gammal även här.