Utställningsanmälan


 
Här kan du anmäla din hund till utställningar arrangerade av Papillon-Ringen och SDHK och vissa samarrangemang med andra rasklubbar. Anmälningsformulär finns nedan. Anmälningsavgiften till Papillon-Ringens utställningar betalas in till nedanstående plusgirokonto senast på förfallodagen. Till SDHK:s utställningar finns information för betalning på SDHK:s hemsida
OBS!
Gör en inbetalning per hund och vid betalning måste du ange utställningsort, namn på ägare samt registreringsnummer på hunden.

Din hund får anmälas endast i en (1) klass. Erforderlig ålder på hunden ska ha uppnåtts samma dag som utställningen.
Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren.

OBS! Medlemskap i Papillon-Ringen är ett krav för att kunna ställa ut på Papillon-Ringens och utställningar. Detta gäller för både inoff & officiell utställning.

 

 
Plusgirokonto Nordea: 87 53 82-4
IBAN: SE94 9500 0099 6042 0875 3824
BIC: NDEASESS
 

 
Anmälan är bindande, och genom att skicka in anmälan bekräftar du att du har tagit del av SKK:s tävlingsbestämmelser (gäller from 2011-01-10).
OBS! Gör en inbetalning per hund och vid betalning måste du ange utställningsort, namn på ägare samt registreringsnummer på hunden.
 
Anmälan till SDHK:s utställningar görs via SDHK:s hemsida
 

 
Utställningsort: Degeberga
Inofficiell utställning
Utställningsdatum: 2019-05-04
För mer information: PM
Anmälan till den här utställningen görs via det här länken
Betalningen sker antingen till klubbens postgiro 87 53 82-4 eller swishnumret 123 208 30 12
 

 
Anmälningsavgifter:
 
Officiell utställning:  
SDHK Papillon-ringen
Valpklass 180:-
Officiell klass 370:-
Veteran klass 230:-
Valpklass 180:-
Officiell klass 350:-
Veteran klass 230:-
   
Inofficiell utställning:
Valpklass 150:-
Övriga klasser 180:-