Utställningsanmälan


 
Här är information till utställningar arrangerade av Papillon-Ringen. Länk till anmälan finns under respektive utställning nedan.

Din hund får anmälas endast i en (1) klass. Erforderlig ålder på hunden ska ha uppnåtts samma dag som utställningen.
Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren.

OBS! Medlemskap i Papillon-Ringen är ett krav för att kunna ställa ut på Papillon-Ringens och utställningar. Detta gäller för både inoff & officiell utställning.

 

 
Utställningsort: Borås
Officiell utställning
Utställningsdatum: 28 juni 2024
PM till utställningen
Länk till anmälan
 

Utställningsort: Haninge/Gålö Camping
Officiell utställning
Utställningsdatum: 14 september 2024
PM till utställningen
Länk till anmälan

 
Anmälan är bindande, och genom att skicka in anmälan bekräftar du att du har tagit del av SKK:s tävlingsbestämmelser.
 
Anmälningsinformation till SDHK:s och SKK:s utställningar finns på deras respektive hemsidor, SDHK:s hemsida, SKK:s hemsida
 

 
Anmälningsavgifter:
 
Officiell utställning:  
SDHK Papillon-ringen
Valpklass 180:-
Officiell klass 425:-
Veteranklass 100:-
Valpklass 180:-
Officiell klass 400:-
Veteranklass 230:-
   
Inofficiell utställning:
Valpklass 150:-
Övriga klasser 180:-
 

 
Plusgirokonto Nordea: 87 53 82-4
IBAN: SE94 9500 0099 6042 0875 3824
BIC: NDEASESS
 

 
Om du har ställt ut din hund på någon av Papillon-Ringens utställningar
tidigare år har du nu möjlighet att köpa extra fina rosetter i efterhand.
Läs mer här