Papillonträffar


 

Papillon-Ringen ordnar ibland papillonträffar/promenader där papillonägare
kan träffas under trevliga förhållanden. Se aktuella träffar nedan.

Även personer som inte är medlemmar i Papillon-Ringen är vanligtvis
välkomna på våra papillonträffar om dom har en registrerad papillon eller
om dom vill komma och träffa rasen innan ett ev. valpköp.
Detta gäller om inget annan står i inbjudningstexten.