Begränsning av "hereditärt friförklarad"


 
SKK:s avelskommitté har beslutat att begränsa det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen "hereditärt friförklarad" till tre. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt.
SKK:s avelskommitténs ställningstagande om beteckningen "hereditärt friförklarad" baseras på den ökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av hundarna med beteckningen i SKK:s databas baseras på resultat som ligger många generationer bak.

Vad betyder hereditärt friförklarad?
Uttrycket "hereditärt friförklarad" innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget. För att en hund ska kunna frias hereditärt måste DNA-testresultaten som visar att hundens anfäder är testade som normala finnas registrerade hos SKK. Det är svårt att garantera att ett hereditärt friande resultat är riktigt, särskilt om de DNA-testade hundarna finns långt tillbaka i härstamningen. Förutsättningen är ju att hundarnas härstamning stämmer, vilket vi vet inte alltid behöver vara fallet. Det är av den här anledningen upp till varje enskild uppfödare, eller hanhundsägare, att bedöma vilken tilltro man har till ett hereditärt friande resultat.

Begränsas till tre generationer
Ju längre tillbaka i hundens stamtavla de fritestade hundarna finns, desto mer osäkert kan ett hereditärt friande resultat antas vara. Fram till nu har det inte funnits några begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram. SKKs avelskommitté beslutade dock för en tid sedan att begränsa det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen hereditärt fri till tre.

I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.

Från och med 2021-03-18 kommer "hereditärt fri" endast läggas in på hundar i generation ett till tre i vår databas. För att detta ska vara möjligt har en IT-utveckling behövt ske. För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt friförklarad i databasen sker ingen förändring, de får alltså behålla denna beteckning oavsett hur många generationer bak de DNA-testade släktingar finns som ligger till grund för beteckningen.

Källa: skk.se
 

 
Nedan visas vad som räknas som tredje generationen. Om någon hund paras med en bärare (B) så påverkas inte detta då valparna ändå måste DNA-testas om de går vidare i aveln. Tänk på att detta endast är exempel på stamtavlor och hunden/hundarna som är hereditärt fri även kan vara på pappans sida, men de måste vara i rakt nedstigande led.
 
I denna kombinationen är tik 1 första generationen hereditärt fri och
valpkullen blir hereditärt fria
Valpkull, H
Hane 1, A Hane 2 Hane 4
Tik 4
Tik 2 Hane 5
Tik 5
Tik 1, H Hane 3, A Hane 6
Tik 6
Tik 3, A Hane 7
Tik 7
 
 
I denna kombinationen är tik 1 andra generationen hereditärt fri och
valpkullen blir hereditärt fria
Valpkull, H
Hane 1, A Hane 2 Hane 4
Tik 4
Tik 2 Hane 5
Tik 5
Tik 1, H Hane 3, A Hane 6
Tik 6
Tik 3, H Hane 7, A
Tik 7, A
 
 
I denna kombinationen är tik 1 tredje generationen hereditärt fri och
valpkullen blir inte hereditärt fria
Valpkull
Hane 1, A Hane 2 Hane 4
Tik 4
Tik 2 Hane 5
Tik 5
Tik 1, H Hane 3, A Hane 6
Tik 6
Tik 3, H Hane 7, A
Tik 7, H
 
H = Hereditärt fri            A= DNA-testad fri