Hälsoprogram för papillon och phalené


 
Raserna papillon och phalené har ett nytt hälsoprogram fr.o.m 1/1 2016.
Det innebär att alla avelsdjur måste vara dna-testade för pap-pra1 innan parning om inte avelsdjuret är hereditärt fri. DNA-test innebär att innan du betäcker så måste du ha ett resultat från Optigen eller Laboklin. Resultat + SKK:s remiss skickas sedan in till SKK för registrering och blir då synligt på SKK Hunddata och Avelsdata.

Om ett avelsdjur är hereditärt fri så innebär det att hunden själv inte behöver DNA-testas då hunden är automatiskt är fri genom att båda föräldrarna är fria.

Nedanstående gäller:

Hälsoprogrammet (nivå 3) innebär:
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för pap_PRA1 vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

Resultaten avseende pap_PRA1 registreras i SKKs databas och publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata.

I tillägg till hälsoprogrammet rekommenderar rasklubben i sin avelsstrategi (RAS) en ögonspegling på avelsdjuren efter 3 års ålder för att fastställa eventuella andra skadliga ögonsjukdomar.


Kom nu ihåg att en carrier (B) är minst lika värdefull som en fri/clear (A) . Det är enbart att B hunden har ett anlag för PRA_1 men kommer aldrig att utveckla PRA_1. Denna B hund kan i princip vara mera värdefull i aveln än t.ex. A hunden, för det finns andra saker som man skall beakta i aveln som kanske är viktigare. Att vi gör detta är för att inte minska avelsbasen samt kasta bort så mycket värdefullt avelsmaterial, som vi redan har gjort.

Länk till SKK:s beslut om nytt hälsoprogram för rasen papillon/phalene

 

 
Här finns information om hur man gör för att DNA-testa sin hund
Här finns svar på olika frågor från SKK om hur man DNA-testar
Viktig information angående de Ovärderliga Carrier
Vill du veta mer om DNA så har SKK ett bra program du kan titta på här
Här finns bra information om Pap_pra1 på SKK:s hemsida
 
OBS! Glöm inte att skicka in DNA-testet på dina hundar till SKK.
För att registrera DNA-resultatet hos SKK måste du skicka en kopia på den SKK-remiss som fylldes i vid provtagningen och en kopia på provsvaret som kommer till ägaren per post. Inte det som eventuellt kommer via mail.

Sänd det sedan antingen via brev till:
Svenska Kennelklubben
Avdelningen för Avel och Hälsa
Box 771
191 27 Sollentuna

Eller via mail till:
vet@skk.se