Uppfödarträffar


 

Papillon-Ringen ordnar reglerbundet uppfödarträffar på olika ställen i landet. Dessa annonseras i sånt fall på den här sidan och vanligtvis även i Papillon-Posten. Träffarna är en möjlighet för uppfödare att träffas och diskutera flera aktuella ämnen och utbyta erfarenheter m.m. Det är sällan någon föreläsare med eller bara ett specifikt tema och träffarna är inte några protokollförda möten. Träffarna är istället ett tillfälle för nya uppfödare att träffa uppfödare med lite olika lång erfarenhet av uppfödning under trevliga förhållande och kunna diskutera fritt och även ställa frågor till varandra. Vanligtvis serveras också någon god fika under träffen.