SDHK kommer att anordna exteriörbedömning i början på 2024 för sina raser.
Munkedal 7/1–2024 - Exteriörbedömning Munkedal – sdhk.se
Enköping 6/1–2024- Exteriörbedömning Enköping – sdhk.se

 
 

 
Sponsorer till våra utställningar