Årsmöte


 
Papillon-Ringen kallar till årsmöte den 26/3-2023 12.00
Årsmötet kommer att avhållas digitalt via Zoom.
 
Länk till anmälan OBS: anmäl senast 19/3 kl 18:00
 

Det behövs ingen nedladdad app eller dylikt för att logga in i Zoom.
Anmälan att delta på mötet måste göras senast 19/3 kl 18:00 för att vi
ska kunna skicka ut röstningskoder.
Länk till anmälan finns längre upp på den här sidan. Inga anmälningar till mötet kan tas emot efter sista anmälningstid.


Sluten röstning kan ske via länkar som skickas ut i mötets chat. Kod måste
användas för att vi ska kunna säkerställa att ingen röstar mer än en gång.
Om samma kod används mer än en gång blir rösten ogiltig. Efter anmälan
kommer en kod att skickas ut via mejl. Det är därför mycket viktigt att
kontrollera att rätt e-postadress lämnas vid anmälan till mötet.


Om ingen kod erhålls senast tre dagar innan mötet, måste kontakt tas
med klubben. Inga koder kan skickas ut samma dag som mötet avhålls.
Rösträknaren har endast tillgång till koderna och vet inte vilken person som
har vilken kod. Därför finns en i förväg fastställd rösträknare.


I övrigt sker årsmötet som ett ”vanligt” årsmöte. Vi kan komma att hålla
ett ”övningsmöte/tillfälle” innan årsmötet för den som känner sig osäker
på tekniken. Meddela klubben detta i anmälan om du önskar delta på ett
tekniktest.

 

Motionerna måste vara sekreteraren tillhanda före den 5/3 på sekreterare@papillonringen.se. De måste vara underskrivna och sedan scannade innan dom skickas för att vara godkända.

 
Ordförande Omval/Nyval: Maria Lönnhammar

Ledamöter 1 år kvar

Marie Jakobsson
Anne Weiefors

Ledamöter omval eller nyval

Asta Maria Gudbergsdottir
Annette Johansson
Bitte Österberg

Suppleanter 1 år kvar

Åsa From
Kaisa Kuosku

Suppleanter omval eller nyval

Annika Sjölund
Martina Lundqvist

Revisor 1 år kvar

Marie Nordberg

Revisor omval eller nyval

Charlotte Johansson

Revisorsuppleant 1 år kvar

Marianne Brännström

Revisorsuppleant omval eller nyval

Bitte Skog

Valberedning
Claes Svensson Omval/Nyval
Carina Nilsson Vikvist Omval/Nyval
Lena Eriksson Hellborg 1 år kvar