Bli medlem


 
Papillon-Ringen hälsar alla nya papillonägare välkomna som medlemmar i klubben. Vi som redan är medlemmar i klubben ser det som en självklarhet att stödja klubbens arbete med att föra rasen vidare och måna om att våra papilloner har det bra.

Medlemskapet i Papillon-Ringen är från och med den 18/4 2017 rullande då Skk tar över medlemsregistret. Medlem blir du genom att gå in på någon av dessa länkar:

Bli Fullbetalande medlem (275:-)

Bli familjemedlem (100:-)
Du får leta upp rasen Papillon för att välja klubb att bli familjemedlem i. Någon på samma adress måste vara fullbetalande medlem.

Ge ett gåvomedlemskap (150:-)
Här kan uppfödare ge sina valpköpare ett års medlemskap för endast 150:-.

Vid frågor angående medlemskap kontakta SKK via telefon 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se

För att bli medlem från utlandet (440:-) så skickar du dina uppgifter via mail till kassor@papillonringen.se och sätter in medlemsavgiften på vår konto.
Plusgirokonto Nordea
IBAN: SE94 9500 0099 6042 0875 3824
BIC: NDEASESS

 

 

Medlemspriser:

OBS! Betalningen ska inte ske till Papillon-Ringen utan går via SKK.

Ordinarie medlem 275 kr
Familjemedlem* (exkl tidning) 100 kr
Utländska medlemmar ** +165 kr

* För att teckna familjemedlemskap, krävs det att någon på samma adress är fullbetalande medlem.

** För utländska medlemmar tillkommer till medlemsavgiften, en avgift för att täcka porto och bankavgifter.

 

 
När ditt medlemskap registrerats via SKK kommer du att få ett välkomstbrev, samt det senaste numret av vår medlemstidning Papillon-Posten. Räkna med att det kan ta tid, upp till 4 veckor. Tidningen utkommer med 4 nummer om året och du kan läsa mer om den under klubben/Papillon-posten. Du har också rätt att deltaga i klubbens aktiviteter, ställa ut på klubbens utställningar, nyttja klubbens valpförmedling, länka till egna hemsidor från klubbens hemsida m m.
 

Välkommen som medlem!