Papillon-Posten


 

Utgåva

Papillon-Posten utkommer med 4 nummer per år.
Tidningens total utgåva uppgår till ca 2.400 exemplar per år.
 

Medlemsmaterial

För att få en tidning som tilltalar så många medlemmar som möjligt, tar redaktören gärna emot material till tidningen från alla medlemmar. Har du varit med om något kul med din hund, så skriv ett par rader och skicka till redaktionen på mailadressen redaktor@papillonringen.se. Tyck till om saker, ge beröm, ge saklig kritik, och kom med förslag och idéer!

Alla artiklar som inte beställts av redaktionen publiceras i mån av utrymme. Viss redigeringsrätt förbehålls.
 

Annonsering

Papillon-Posten är öppen för annonser såväl från medlemmar, som från organisationer och kommersiella företag.
 
Annonspriser:
  Sida Medlemmar Kommersiella
Färg Halvsida 200:- 400:-
Färg Helsida 300:- 600:-
 

Utgivningsmånad

Sista manusdag

mars 1 februari
juni 1 maj
september 1 augusti
december 1 november
OBS! Ibland kan två nummer bli ett dubbelnummer och då blir det ett annat datum för manusstopp. Det står i sådant fall på sidan 5 av den föregående tidningen.
 
Annonser skickas till redaktionen i färdigt original, antingen med vanlig post eller med e-post till redaktor@papillonringen.se. Adress till redaktionen finns i tidningen. Bifogas fotografier, ansvarar annonsören för att dessa är märkta med namn och adress på baksidan.

Alla annonser skall vid bokning betalas till klubbens postgiro 87 53 82-4 eller swishnumret 123 208 30 12. Ange vid betalning ditt namn, ev kennel-/företagsnamn, och att det gäller annons i tidningen. Obetalda annonser publiceras ej i tidningen.

 
Författaren ansvarar själv för riktigheten i de artiklar och annonser som skickas in. Författarens åsikter behöver inte överensstämma med styrelsens eller redaktionens. Artiklar med direkta personangrepp publiceras ej.