Om valphänvisningen


 
Regler för valphänvisning
 
För att få valphänvisning gäller att du som uppfödare är medlem i Papillon-Ringen och följer Papillon-Ringens och SKK:s regler.

Ögon/Pap_pra1: Båda avelsdjuren måste vara DNA-testade för pap-pra1 innan parning eller hereditärt fria och resultatet måste finnas på SKK Hunddata. Affected (C) får inte användas i avel och carrier (B) får endast användas tillsammans med clear (A) eller hereditärt fri. Förutom DNA-test för pap_pra1 så rekommenderar även Papillon-Ringen att alla avelsdjur bör vara ögonlysta efter 3 års ålder.

Patella: Papillon-Ringen rekommenderar att alla avelsdjur är patellaundersökta innan parning och för att få valpförmedling är det ett krav att båda avelsdjuren är patellaundersökta och resultatet måste finnas på SKK Hunddata

Planerade kullarna som läggs in ligger kvar fram till 5 dagar efter det planerade valpningsdatumet. Födda kullar finns kvar fram till valparna blir 8 veckor. Sedan kan hänvisningen förlängas med en månad åt gången så länge någon valp är osåld. Vuxna hundar och fodervärdshundar finns kvar i två månader första gången, sedan måste hänvisningen förlängas med en månad åt gången.

Om du har frågor om valpförmedlingen så kontakta vår valpförmedlare:
Inger Yaglikcilar
i.yaglikcilar@papillonringen.se
Telefon: 073-031 81 34

Vill du ändra något i din valpannons när du t.ex. fått någon av valparna sålda eller vill ta bort hela kullen så kontakta: webmaster@papillonringen.se